Waarom verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden?

Verkeersregelaars zijn veiliger.

Onze verkeersregelaars zijn speciaal opgeleid om in uiteenlopende situaties het verkeer goed te regelen.
Denk bijvoorbeeld aan het beveiligen van in- en uitritten van een bouwplaats die direct aan een weg is
gelegen. Of aan het begeleiden van auto’s en vrachtwagens om de werkzaamheden heen. U zorgt voor
een veilige situatie met de verkeersregelaars van VOL Traffic Support.

Verkeersregelaars laten het verkeer beter doorstromen

Verkeerslichten plaatsen is niet altijd de oplossing. Vaak is de situatie te gecompliceerd. Bovendien is de
verkeersstroom over de dag doorgaans niet gelijk verdeeld. Het gevolg van een tijdelijke VRI is meestal
stagnatie in de doorstroming. Verkeersregelaars van VOL Traffic Support zijn getraind om รก la minuut te
reageren op het verkeersaanbod.

Verkeersregelaars zijn flexibeler.

Door het vorderen van de werkzaamheden zijn elke keer weer andere verkeersmaatregelen nodig.
Verkeersregelaars spelen direct op deze veranderde situaties in.